Remont ulicy Gen. de Gaulle’a

08.07.2011

12 lipca Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu planuje rozpocząć naprawę uciążliwych wybojów na ul. Gen. de Gaulle’a na odcinku od ul. 1 Maja do wiaduktu kolejowego.

11 lipca ustawione zostanie oznakowanie robót, uwzględniające poprowadzenie ruchu pojazdów po jednym pasie w każdym kierunku i zajęcie pod roboty trzeciego pasa. Zależnie od potrzeb, roboty będą prowadzone w dzień (na odcinku, gdzie możliwe jest poprowadzenie ruchu dwoma pasami) lub w nocy (na zwężonym odcinku ulicy pod wiaduktem oraz w przypadku wystąpienia zbyt dużych zakłóceń w ruchu). Dzięki takiej organizacji zarządca drogi liczy na maksymalne ograniczenie uciążliwości w stosunku do mieszkańców okolicznych budynków. Przewidywany czas zakończenia robót to koniec lipca br., ich koszt zależny będzie od zastosowanej technologii, co zostanie określone po rozebraniu uszkodzonych warstw konstrukcyjnych jezdni.