Dofinansowanie dla Zabrza

08.07.2011

Dofinansowanie Projektu pn. „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP” w zakresie realizacji w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Umowę o dofinansowanie realizacji projektu informatycznego pt. „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP” w zakresie realizacji w miejskich jednostkach organizacyjnych podpisała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Kwota pozyskanego dofinansowania z Ministerstwa Spaw Wewnętrznych i Administracji, w ramach przedsięwzięć informatyzacyjnych realizowanych na podstawie art.12 ustawy o informatyzacji to 1 322 821,00 zł.
Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 30.12.2012r.
Realizacja powyższego projektu ma zapewnić m.in. sprawną wymianę danych pomiędzy wszystkimi jednostkami miejskimi oraz zapewnić elektroniczną obsługę klienta poprzez udostępnianie usług publicznych online.
W projekcie bierze udział 98 Jednostek Miejskich oraz 22 lokalizacje Miejskiej Biblioteki Publicznej.