Strefa wzrostu

07.07.2011

W połowie tego miesiąca zostanie oddana do użytku droga dojazdowa do terenów zabrzańskiej strefy ekonomicznej. Z pewnością zwiększy to atrakcyjność miasta dla inwestorów, co przełoży się na nowe miesjca pracy dla mieszkańców.

Już teraz na ulicach pojawiły się reklamy zachęcające do inwestycji w Zabrzu. Władze miasta rozmawiają również z potencjalnymi inwestorami. Przypomnijmy, że prace przy budowie drogi w Rokitnicy (w rejonie ulicy Ofiar Katynia) trwała od grudnia ubiegłego roku. Urząd Miejski w Zabrzu pozyskał na ten cel dofinansowanie unijne w kwocie prawie 4 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.