Reakcja na wniosek

30.06.2011

Rozpatrując wniosek CBA o odwołanie wiceprezydenta Krzysztofa Lewandowskiego z powodu domniemanego nieprzestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne – po analizie prawnej – uznano, że wiceprezydent Krzysztof Lewandowski nie naruszył tej ustawy.
 

Mając jednak na uwadze, aby zaistniała sytuacja nie budziła jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych prezydent Małgorzata Mańka-Szulik podjęła decyzję o przerwaniu stosunku pracy Krzysztofa Lewandowskiego z dniem 30 czerwca 2011 roku.
Jednocześnie uwzględniając wysokie efekty pracy wiceprezydenta Krzysztofa Lewandowskiego zamierza ponownie podjąć z nim współpracę. W chwili obecnej rozważane są dwa warianty jej podjęcia: powierzenie panu Krzysztofowi Lewandowskiemu obowiązków doradcy Prezydenta Miasta lub Zastępcy Prezydenta Miasta.