Ćwiczenia obronne „Zabrze 2011”

27.06.2011

Od 27 do 28 czerwca w Urzędzie Miejskim w Zabrzu odbywają się dwuszczeblowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Zabrze 2011”.

Sytuacja hipotetyczna:
Ćwiczenia dotyczą przedłużającego się kryzysu gospodarczego na świecie, państwa Unii Europejskiej przeżywają trudności, co w konsekwencji prowadzi do licznych napięć i aktów przemocy. Polska przeżywa wewnętrzne napięcia, następuje pogorszenie się położenia ekonomicznego ludności. Ponadto trwająca od miesiąca powódź zaczyna stwarzać coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli zaś państwo ze względu na trudności ekonomiczne i społeczne zaczyna mieć trudności w likwidowaniu powodzi. Na terenie województwa, w tym w Zabrzu mają miejsce nasilone protesty grup zawodowych, większe miasta zmagają się z powodzią. Diametralnie zwiększa się liczba uchodźców, co prowadzi do starć na tle narodowościowym. Sytuacja jest tym trudniejsza, że siły i środki zabrzańskich służb są zaangażowane podczas walk z podtopieniami, bądź zostały częściowo przeniesione w rejon przygraniczny kraju. Wprowadzenie stanu wojennego skutkuje ograniczeniem niektórych wolności osobistych, a także powrotem oddelegowanych policjantów do Zabrza. Jednocześnie Urząd Miejski w Zabrzu, mimo działalności w dotychczasowych strukturach, zostaje zobligowany do realizacji wybranych zadań operacyjnych.
Dwa dni przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego w ukryciu obok Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu odnalezione zostały, przez przypadkowych mieszkańców, dwa otwarte pojemniki z niezidentyfikowaną substancją wewnątrz. Ze względu na powtarzalność ataków w innych częściach kraju oraz ich charakter istnieje duże prawdopodobieństwo, iż we wnętrzu pozostawionego opakowania znajduje się substancja stanowiąca zagrożenie. Dodatkowo dyżury Komendy Miejskiej Policji otrzymał informację o podłożeniu ładunku wybuchowego na terenie jednostki.
Rada Ministrów składa wniosek do Prezydenta RP o wprowadzenie stanu gotowości obronnej kryzysu. Prezydent RP postanawia wprowadzić stan wyjątkowy, na okres 30 dni, kierując jednocześnie wniosek do sejmu , który niezwłocznie go uchwala.

Cel ćwiczeń:

Celem ćwiczeń jest praktyczne sprawdzenie możliwości realizacji zadań związanych z ochroną ludności w przypadku wystąpienia zagrożeń, oraz koordynacja współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami biorącymi udział w zapobieganiu skutkom zagrożenia.

W oparciu o przeprowadzone działania i część decyzyjną został stworzony zamiar Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie realizacji zadań wynikających z wprowadzenia stanu wyjątkowego/ wojennego oraz przedsięwzięć związanych z wprowadzeniem gotowości obronnej czasu kryzysu.