Radni udzielili absolutorium

22.06.2011

Wczorajsza sesja Rady Miejskiej upłynęła pod znakiem rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2010. Radni Rady Miejskiej w Zabrzu większością głosów udzielili absolutorium prezydentowi miasta, akceptując tym samym wykonany budżet.

Wykonanie budżetu w stosunku do założeń wyniosło aż 97%.