Zabrze przestrzenią rozwoju

Sesja absolutoryjna

15.06.2011

W najbliższy wtorek, 21 czerwca, o godz. 14.00 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

W jej trakcie przewidziano dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2010 rok,

2. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2010 rok.