Zabrze przestrzenią rozwoju

Ruszyła średnicówka

13.06.2011

10 czerwca oficjalnie otworzono zabrzański odcinek Drogowej Trasy Średnicowej. Z tej okazji Urząd Miejski zorganizował Rodzinny Rajd Rowerowy, w którym udział wzięło 400 osób oraz Piknik Rodzinny.  

W otwarciu wzięli udział m.in. przedstawiciele władz naszego województwa z marszałkiem Adamem Matusiewiczem na czele, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodniczący Rady Miasta Marian Czochara wraz z radnymi, prezes DTŚ Ireneusz Maszczyk, prezes Zarządu Budimex Dariusz Blacher oraz posłowie, radni Sejmiku, samorządowcy miasta sąsiednich oraz wielu mieszkańców. DTŚ dla ruchu samochodowego została udostępniona w godzinach wieczornych. Jednocześnie przygotowaliśmy Piknik Rodzinny z wieloma atrakcjami, który odbył się obok Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

DTŚ o planowanej długości 31,5 km, która ma połączyć Katowice z Gliwicami obecnie przebiega przez cztery miasta: Katowice, Chorzów, Świętochłowice i Rudę Śląską. Jest to 15,5 km trasy na dominującym w aglomeracji śląskiej kierunku ruchu drogowego wschód-zachód. Po oddaniu kontraktów Z1, Z2 w Zabrzu o długości 4,7 km pozostaną do wybudowania kontrakty Z3 i Z4 w Zabrzu oraz G1 i G2 w Gliwicach o łącznej długości 11,3 km. Drogowa Trasa Średnicowa powiązana została z układem ulicznym Zabrza poprzez węzły z następującymi ulicami: drogą w rejonie KWK Śosnica do ul. Roosvelta, ul. De Gaulle’a, ul. Rymera, ul. Skargi Na całej długości Trasa przebiega bezkolizyjnie względem innych elementów istniejącego i projektowanego układu komunikacyjnego. Realizację kontraktów Z1, Z2 w Zabrzu rozpoczęto 13.10.2008r. a zakończono 09.06.2011r. Inwestycja została ukończona zgodnie z zawartą Umową. Łączny koszt robót budowlano-montażowych na przedmiotowych kontraktach wyniósł 283 437 087 zł netto (348 123 328 zł), z czego: 242 729 000 zł sfinansowano z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 105 394 328 zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa oraz budżetu miasta Zabrze. Generalnym wykonawcą był BUDIMEX SA z Warszawy. Projektem zarządzała Drogowa Trasa Średnicowa z Katowic.