SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROGRAM URBACT II W ZABRZU

07.06.2011

6 czerwca 2011 roku w sali konferencyjnej klubu Gwarek Zabrze w Biskupicach odbyło się spotkanie podsumowujące program URBACT II sieć CoNet.

URBACT to europejski program wymiany wiedzy i doświadczeń promujący zrównoważony rozwój miejski. Umożliwia on  miastom wspólne poszukiwanie rozwiązań będących odpowiedzią na pojawiające się w nich największe wyzwania. 
Ułatwia dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie. URBACT to 300 miast, 29 państw i 5000 aktywnych uczestników.
Miasto Zabrze w ramach program URBACT uczestniczyło w sieci CoNet skupiającej 11 europejskich miast:
Rezultatem projektu CoNet w Zabrzu jest opracowanie Lokalnego Planu Działania dla dzielnicy Biskupice przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach we współpracy z Lokalną Grupą Wsparcia w skład której wchodzili przedstawiciele: Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, lokalnych stowarzyszeń w Biskupicach, przedstawiciele parafii oraz radni Rady Miejskiej oraz Rady Dzielnicy. W ramach Lokalnego Planu Działania przeprowadzono też badania społeczności lokalnej w dzielnicy.

Podczas spotkania, w którym wzięła udział Prezydent Miasta Zabrze, przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przedstawili uczestnikom założenia Lokalnego Planu Działania dla dzielnicy Biskupice.