Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze dot. kultury

07.06.2011

Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu przypomina, że 10 czerwca b.r. (piątek) upływa termin składania wniosków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na II półrocze 2011 r.

Wnioski można składać w sekretariacie Wydziału Kultury i Sportu, ul. Wolności 286, pok. 300. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. obowiązują nowe wzory dokumentów: wzór oferty, ramowy wzór umowy dotyczący realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania.
 

Aktualne wzory dokumentów:

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/czas-wolny/sport