E-URZĄD DLA E-STUDENTÓW

07.06.2011

6 czerwca odbyły się interaktywne warsztaty przybliżające podstawowe umiejętności związane z obsługą SEKAP – u, systemu umożliwiającego załatwianie urzędowych spraw drogą elektroniczną, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Promocja odbyła się na Politechnice Śląskiej Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu. W godzinach od 10: 00 do 11:40 odbyła się konferencja, w której głos zabrali: prof. dr hab. Inż. Jan Kaźmierczak, Eugeniusz Romański (Dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Pani Beata Wanic (Wicedyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego) oraz Pani Ewa Weber (Sekretarz Miasta Zabrze).
Po konferencji w godzinach od 12:00 do 14:00 miały miejsce warsztaty, na których uczestnicy mogli zapoznać się z procedurą zakładania kont użytkownika Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP, poznali jak korzystać z usług urzędu za pośrednictwem SEKAP-u oraz mieli możliwość wyrobienia bezpłatnego niekwalifikowanego podpisu elektronicznego CC SEKAP.