Zabrze przestrzenią rozwoju

Forum Zarządzania

06.06.2011

7 czerwca o godz. 10.30 w auli budynku C Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu odbędzie się kolejne spotkanie w ramach FORUM ZARZĄDZANIA.

Tym razem wykład nt. "Technika, kultura, zrównoważony rozwój" wygłosi prof. Andrzej Kiepas, dyrektor Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Forum odbywa się pod patronatem prezydenta Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik.

prof. zw. dr hab. ANDRZEJ KIEPAS
Od 1975 roku pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1999 roku zajmuje stanowisko dyrektora tegoż Instytutu. Jest również kierownikiem Zakładu Antropologii Filozoficznej i Filozofii Cywilizacji. Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w 2001 roku. Współpracuje m.in. z Uniwersytetami we Frankfurcie nad Menem, Cottbus, Brnie
i Ołomuńcu, Bratysławie, Salzburgu oraz Bańskiej Bystrzycy. Jest członkiem Rady Naukowej Akademii Europejskiej w Bad Neuenahr Ahrweiler, jak też członkiem rad redakcyjnych wielu czasopism m.in. „GAIA”, „Problemy ekologii”, „Humanistyka
i przyrodoznawstwo”. Zajmuje się problematyką filozofii techniki oraz problemami współczesnej antropologii filozoficznej. W ostatnich latach podejmuje także takie tematy jak problemy etyki nauki techniki oraz zagadnienia ekofilozofii.