Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych

02.06.2011

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych z Dostępu do Informacji Publicznej organizowane przez Stowarzyszenie Bona Fides w ramach projektu Przejrzysta Temida.

Opis szkoleń:

Szkolenia poświęcone będą następującym zagadnieniom:

-jakie informacje publiczne możemy uzyskać od sądów powszechnych, prokuratur i innych jednostek władzy publicznej
– czym jest „prawo do informacji”, „prawo dostępu do informacji publicznej” i „informacja w sprawie publicznej” w świetle Konstytucji RP i ustawy o dostępie do informacji publicznej
– jakie konkretne uprawnienia wynikają z „prawa dostępu do informacji publicznej”
-jak napisać wnioski i inne pisma o udostępnienie informacji publicznej
-dlaczego nie możemy mieć dostępu do niektórych danych
-co zrobić, kiedy jednostka nie chce udzielić nam informacji
-jakie informacje możemy znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej

Pełen program szkolenia można pobrać ze strony:

http://www.przejrzystatemida.org.pl/module.php?name=news&id=13

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, uczestnicy mają zapewniony catering, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz zapewnienie opieki nad dziećmi.

Trener:

Zajęcia będą prowadzone przez Pana Michała Benarczyka, doktora prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, autora licznych publikacji poświęconych dostępowi do informacji publicznej, ochronie danych osobowych (www.prawo.uni.wroc.pl), w tym stosowaniu ustawy o dostępie do informacji publicznej w praktyce funkcjonowania sądów i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dla kogo:

Szkolenia skierowane są do pracowników i osób związanych z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa śląskiego.

Terminy:

Przewidziane są dwa terminy szkoleń:
24-26 czerwca 2011 ( 3 dni)
28-30 czerwca 2011 (3 dni)

Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca.

Jak się zgłosić:

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony projektu Przejrzysta Temida:
http://www.przejrzystatemida.org.pl/module.php?name=news&id=13
w miejscu Nazwa Organizacji – prosimy wpisać organizację, z którą Państwo współpracują.

Wypełniony formularz można: przesłać faksem na numer: 32 203 12 18, wysłać pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides, ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice lub wysłać skan z podpisem na adres: agata@bonafides.pl.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt do organizatora:

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides
ul. Warszawska 19
40-009 Katowice
32 203 12 18

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Agata Hofelmajer – agata@bonafides.pl

www.bonafides.pl

Storna projektu: www.przejrzystatemida.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczneg