Zabrze przestrzenią rozwoju

Nowy kierunek kształcenia w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

26.05.2011

W związku z realizacją projektu „Nowy kierunek- szersze perspektywy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o rozpoczętej rekrutacji.

W ramach projektu zostanie wprowadzony w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego nowy kierunek kształcenia- technik cyfrowych procesów graficznych, a absolwenci zdobędą kwalifikacje odpowiadające potrzebom rynku pracy.

Absolwenci technikum będą przygotowani do pracy przy szeroko pojętym procesie wytwarzania produktów poligraficznych począwszy od ich planowania aż do kontroli jakości procesów i produktów.

Realizując zajęcia w klasie o nowym profilu nauczą się między innymi:

– posługiwać się terminologią zawodową,

– posługiwać się dokumentacją techniczną i technologiczną,

 – organizować i nadzorować proces technologiczny,

– projektować proces wytwarzania produktów poligraficznych w środowisku cyfrowym,

– realizować cyfrowe procesy graficzne,

– obsługiwać cyfrowe urządzenia wejścia i wyjścia, oprogramowanie oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe stosowane w procesie wytwarzania,

– produktów poligraficznych,

– stosować dostępne technologie poligraficzne w procesie wytwarzania produktów,

– przeprowadzać standaryzację procesów zgodnie z ustalonymi wymaganiami,

– zabezpieczać prawidłowe działanie systemów i urządzeń,

-stosować techniki komputerowe w realizacji zadań zawodowych,

-posługiwać się językiem angielskim na poziomie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych,

-przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,

-organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,

-udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy,

-przestrzegać przepisów Kodeksu pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy,

-przestrzegać przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych,

-współpracować z zespołem pracowników,

-korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;

-prowadzić działalność gospodarczą.

 

Absolwent, z tytułem technik cyfrowych procesów graficznych, może znaleźć zatrudnienie w:

 

• szeroko pojętych multimediach, jak studia reklamowe (reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych),

• rozrywce i sztukach pięknych,

• studiach grafiki,

• studiach fotografii cyfrowej,

• edukacji (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje encyklopedii itp.),

• inżynierii (projektowanie maszyn bądź pojazdów motoryzacyjnych),

• przemyśle (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów),

• badaniach naukowych (tworzenia modeli i symulacji komputerowych),

• w zakładach poligraficznych, w tym przy projektowaniu opakowań,

• drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce,

• obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią.