"Marka – Śląskie"

25.05.2011

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach zaprasza do udziału w II edycji konkursu "Marka – Śląskie", czyli nagrody stanowiącej podziękowanie za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego.

Idea nagrody narodziła się z chęci promowania regionu śląskiego, a tym samym zwiększenia jego atrakcyjności gospodarczej, kulturalnej, naukowej i politycznej w kraju i poza jego granicami. Pomysłodawcy chcą, aby wyróżnienie to wzmocniło podejmowane do tej pory działania na rzecz promocji województwa śląskiego i skupiło się nie tylko na jego atutach przemysłowych i gospodarczych, ale także na zjawiskach społecznych, naukowych, kulturalnych czy sportowych.

W tym roku kapituła konkursu, z Marszałkiem Województwa Śląskiego Adamem Matusiewiczem na czele, nagrodą honorować będzie w następujących kategoriach: gospodarka, nauka, kultura, sport, turystyka i rekreacja, produkt, usługa, zdrowie, organizacje pozarządowe, dziedzictwo kulturowe regionu oraz nagrodą specjalną: Osobowość Roku 2011.

Ogłoszenie wyników i uhonorowanie wyróżnionych firm odbędzie się 3 września na dorocznej Gali Izby. Udział w konkursie jest bezpłatny. Wszystkie zainteresowane podmioty powinny złożyć komplet dokumentów do 31 maja. Dokumenty są do pobrania na stronie internetowej www.riph.com.pl lub www.slaskie.pl