"Zielone Zabrze" 2011

06.05.2011

Wydział Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu zaprasza wszystkich mieszkańców miasta Zabrze oraz placówki oświatowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady pracy itd. do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „ZIELONE ZABRZE”.

Organizowany jest on cyklicznie od roku 1996. Konkurs przeprowadzony będzie w V kategoriach: na najpiękniejszy balkon, ogród przydomowy, ogród działkowy, zieleniec na osiedlu mieszkaniowym oraz zieleniec przed zakładem pracy. Celem konkursu jest pobudzenie inicjatywy lokalnej oraz zachęcenie mieszkańców do upiększenia miasta Zabrze poprzez dbałość o otaczającą zieleń. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i złożenie jej w terminie do 15 lipca 2011 r. w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 286, pok. 209.
Karta zgłoszenia i regulamin konkursu do pobrania w Wydziale Ekologii pok. 209 oraz na stronie internetowej:

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/ekologia/edukacja-ekologiczna/konkurs-zielone-zabrze-2011