Wstępne wyniki rekrutacji do przedszkoli

04.05.2011

Znane są już wstępne wyniki rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Zabrzu. Teraz należy potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do placówki.

Dziś o godz. 11.00 poznaliśmy wstępne wyniki scentralizowanej, wspomaganej elektronicznie rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych.Rodzice mogą dowiedzieć się, czy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po zalogowaniu na stronę zabrze.formico.pl, z maila wysłanego przez system wspomagający rekrutację lub w bardziej tradycyjny sposób – z listy wywieszonej na placówce.

Aby dziecko uczęszczało do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego wstępnie zostało zakwalifikowane, należy potwierdzić wolę Jego uczęszczania do placówki w terminie do 12 maja 2011 r. do godz. 14:00. W tym celu należy udać się do dyrektora przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi i złożyć pisemne oświadczenie woli uczęszczania dziecka do placówki, do którego zostało zrekrutowane. W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie prawni w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się do dyrektora w celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego, będzie to równoznaczne z rezygnacją z miejsca w tej placówce.

Wszelkich szczegółowych informacji w zakresie scentralizowanej, wspomaganej elektronicznie rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2011/2012 udzielają dyrektorzy publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych, w których zorganizowane są oddziały przedszkolne, oraz pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu (tel.: (32) 37-33-595, -596 oraz -591, mail: sekretariat_wo@um.zabrze.pl