Warsztaty „PRO ARTIS – PRO EKO”

29.04.2011

Zespół Szkół nr 4 w Zabrzu zaprasza na warsztaty  artystyczno-ekologiczne „PRO ARTIS – PRO EKO”.

Projekt skierowany jest do młodzieży biskupickich oraz innych zabrzańskich szkół gimnazjalnych. Jego zadaniem jest kształcenie umiejętności z zakresu rękodzieła artystycznego z jednoczesnym uwrażliwieniem na problemy dotyczące ochrony środowiska. Pomysł na taką formę działalności edukacyjnej jest wynikiem zainteresowania młodzieży naszej szkoły rękodziełem artystycznym, która z różnych powodów nie może uczestniczyć w stałych zajęciach pozalekcyjnych z tego zakresu. Inspiracją dla zorganizowania warsztatów stały się również nurty współczesnej sztuki kładące duży nacisk na problem dewastacji środowiska i jego nadmiernej eksploatacji. Wiele działań artystycznych może być dobrą okazją do kształtowania właściwej postawy wobec spraw związanych z ochroną środowiska, dlatego warsztaty „PRO ARTIS – PRO EKO” mają zamiar połączyć nowoczesną edukację artystyczną z edukacją ekologiczną.

Projekt będzie realizowany w formie trzech warsztatów:

1. Sztuka recyklingu – zdobienie butelek metodą decoupage.
2. "Mówię nie torbom foliowym" – ręczne malowanie toreb bawełnianych.
3. "Życzę Ci … " – wykonywanie kartek okolicznościowych z papieru czerpanego uzyskanego z makulatury.

Działaniom artystycznym młodzieży będą towarzyszyć krótkie wykłady połączone z prezentacjami multimedialnymi oraz doświadczeniami. Atmosferę pracy umili recyklingowa dekoracja oraz poczęstunek. Poza tym każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w przedsięwzięciu.
Jako posumowanie warsztatów zaplanowano zorganizowanie wystawy fotograficznej, na której będzie można zobaczyć prace uczestników imprezy oraz poszczególne etapy ich wykonania. Zdjęcia zostaną zaprezentowane w szkole oraz w innych miejscach publicznych jak biblioteka, galeria czy centrum handlowe.
Warsztaty „PRO ARTIS – PRO EKO” stanowią doskonałą formę rozwijania umiejętności młodzieży, kształtowania właściwych postaw, a także pozytywnego oddziaływania na większe grono odbiorców.

Regulamin warsztatów „PRO ARTIS – PRO EKO”

Warunki uczestnictwa w warsztatach.

1. Uczestnikami przedsięwzięcia mogą być uczniowie zabrzańskich szkół gimnazjalnych.
2. Uczniowie zostają zakwalifikowani na podstawie dostarczonej karty zgłoszenia wraz z formularzami zgody rodziców na udział w warsztatach (decyduje kolejność zgłoszeń).
3. Wypełnione karty zgłoszeń należy przesłać organizatorom do 04.05.11 r.
4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie pięciu uczestników do udziału w jednym warsztacie. Większa liczba uczestników jest możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc, wówczas organizatorzy informują szkoły o takiej ewentualności po terminie zgłoszeń.
5. Reprezentantom poszczególnych szkół towarzyszy nauczyciel – opiekun.
6. Szkoły informują organizatorów w karcie zgłoszenia, czy będą uczestniczyć w całym cyklu warsztatów, czy w wybranym module.

Zobowiązania organizatorów warsztatów.

1. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
2. Organizatorzy zapewniają wszystkie niezbędne materiały plastyczne.
3. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach.
4. Zdjęcia wykonane podczas zajęć zostaną zaprezentowane w formie wystawy w miejscach publicznych na terenie Zabrza.

Zasady obowiązujące uczestników warsztatów.

1. Uczniowie zaopatrują się w odzież ochronną (np. fartuch).
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na upublicznienie zdjęć dokumentujących przebieg oraz rezultaty warsztatów.