BIEG WIOSNY 2011

29.04.2011

Zabrzańskie Towarzystwo Szkolne zaprasza do wzięcia udziału kolejnym Biegu Wiosny w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”, który odbędzie się  14 maja o godz. 10.00 w Mikulczycach.

 

REGULAMIN BIEGU WIOSNY 2011

1. Organizatorzy imprezy:
– Zabrzańskie Towarzystwo Szkolne;
– koordynator biegu: Beata Wrońska.
2. Cel imprezy:
– upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu;
– rekreacja fizyczna;
– promocja miasta i regionu.
3. Termin i miejsce:
– 14.05.2011r. (sobota) Zabrze – Mikulczyce, ZTSz, ul. Zwrotnicza 13;
– biuro zawodów czynne 14.05.2010r. w godzinach 8.00-9.45 w/w szkole;
– dojazd z centrum tramwajem nr 3, autobusami linii 14, 83, 617;
– początek biegów godzina 10.00.
4. Uczestnictwo:
– w biegach mogą startować wszyscy chętni legitymujący się dobrym zdrowiem;
– mieszkańcy Zabrza i innych miejscowości bez względu na wiek.
5. Kategorie wiekowek:
– kategoria I – dziewczęta i chłopcy – rocznik 2001 i młodsi;
– kategoria II – dziewczęta i chłopcy – rocznik 1998 – 2000;
– kategoria III – dziewczęta i chłopcy – rocznik 1994 – 1997;
– kategoria IV – kobiety – rocznik 1993 i starsze;
– kategoria V – mężczyźni – rocznik 1993 – 1966;
– kategoria VI – mężczyźni – rocznik 1965 i starsi.
6. Dystans:
– kategoria I – 200m;
– kategoria II – 500m;
– kategoria III – 1km;
– kategoria IV, V, VI – 3km.
7. Informacje dodatkowe:
– sekretariat ZTSz (32-271-71-21).
8. Nagrody:
-za miejsca I – III w poszczególnych kategoriach wiekowych puchary, dyplomy i upominki;
– puchar dla najmłodszego i nastarszego uczestnika biegu.
9. Postanowienia końcowe:
– uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;
– obowiązuje posiadanie ważnych badań lekarskich;
– każdy uczestnik zawodów powinien posiadać strój sportowy umożliwiający swobodne poruszanie się w terenie;
– każdy zawodnik po minięciu lini mety oddaje karteczkę, którą otrzyma przy zgłoszeniu do biegu;
– zawodnicy startują na własną odpowiedzialność;
– osoby do lat 18 startują za zgodą rodziców lub opiekunów;
– organizatorzy zapewniają depozyt;
– organizatorzy nie odpowiadają za poniesione straty materialne;
– biegi odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne;
– ostateczna interpetacja regulaminu należy do organizatorów