UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!!

20.04.2011

W związku z planowanym od 01.07.2011 r wprowadzeniem CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zwanej CEIDG ( art. 23-39 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. Nr 220 poz.1447 z 2010 tekst jednolity) konieczne jest uzupełnienie przez przedsiębiorców danych wpisanych do tut. Ewidencji Działalności Gospodarczej- zwłaszcza w zakresie opisu przedmiotu działalności gospodarczej ( od 01.01.2010 w obrocie gospodarczym obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności PKD 2007).
 

W przypadku niedokonania zmiany bądź wykreślenia wpisu , dane przedsiębiorców zostaną przekazane do CEIDG w dotychczasowej treści i dostępne w ogólnopolskiej ewidencji. Z dniem 01.07.2011 r niezgłoszenie się i niedokonanie zmiany danych będzie traktowane jako niezgodność danych we wpisie z rzeczywistym stanem rzeczy i skutkować będzie wykreśleniem wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.
Wobec powyższego prosimy przedsiębiorców o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu- celem dokonania stosowych zmian w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Wnioski można składać w budynku przy ul. Wolności 286 na Sali Obsługi Interesanta- stanowisko nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 17.
Referat Działalności Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Zabrzu
Tel: 032 37 33 397