O turystyce w międzynarodowym gronie

13.04.2011

13 kwietnia w Hali Widowiskowo-Sportowej „Pogoń” w Zabrzu odbyło się seminarium pt. „Dziedzictwo przemysłowe w polityce turystycznej na rzecz zrównoważonego rozwoju”, zorganizowane w ramach VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej.

W oficjalnym otwarciu uczestniczyli: Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu ds. Turystyki, Taleb Rifai, Sekretarz Generalny UNWTO, Jerzy Gorzelik, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Krzysztof Szaflarski, Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Jan Korsak, Prezes Polskiej Izby Turystyki, Frederic Pierret, Dyrektor Wykonawczy ds. programu prac i koordynacji UNWTO oraz Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze.
W spotkaniu również udział wzięli reprezentanci europejskich ministerstw odpowiedzialnych za turystykę oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele instytucji i obiektów turystycznych m.in. z Francji, Austrii, Włoch, Hiszpanii, Rosji czy Ukrainy.
Podczas otwarcia Katarzyna Sobierajska podkreśliła jak ważne jest to, że 52. Sesja Komisji Regionalnej ds. Europy Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) odbywa się w Zabrzu.

– Śląsk to wyjątkowe miejsce, które posiada ogromny potencjał do wykorzystania. Zależało nam, aby zrobić to spotkanie w Zabrzu. Pokazać jak wiele w dziedzinie turystyki przemysłowej zostało tu zrobione. Wspólnie z Zarządem Województwa podejmujemy wiele działań by odkurzyć kolejne perły na szlaku przemysłowym. Byłoby to niemożliwe bez pani minister Katarzyny Sobierajskiej, która widzi piękno szybów i czuje dusze maszyn – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik.
Głos zabrał również Jerzy Gorzelik, który zaznaczył jak wiele jest do zrobienia i jak wiele jest już zrobione – turystyka przemysłowa może być i w wielu miejscach już jest ważnym elementem rozwoju regionu.
Taleb Rifai – nawiązując do swojej podróży Szlakiem Zabytków Techniki woj. śląskiego – podkreślił, że poszukiwanie nowej wizji jeśli chodzi o produkty turystyczne to właściwa droga.
Prelegenci w trakcie wystąpień poruszali tematy takie jak: „Rosnąca atrakcyjność dziedzictwo przemysłowego dla turystów”, „Turystyka w przestrzeni kosmicznej” czy „Była baza wojskowa jako obiekt turystyczny” na przykładzie z Ukrainy.
Więcej informacji na temat konferencji, w tym program, można znaleźć na stronie internetowej www.konferencja.zabrze.pl