Zabrze przestrzenią rozwoju

Apel Wojewody Śląskiego dot. zakazu wypalania traw

13.04.2011

W okresie wiosennym, jak co roku, odnotowuje się wzrost liczby interwencji Straży Pożarnej związany z wypalaniem traw na łąkach, nieużytkach, poboczach dróg, nasypach kolejowych i innych terenach zielonych.
 

Wypalanie traw i zarośli to brutalny sposób niszczenia zieleni, wbrew obiegowym opiniom, nie przynosi żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie – jedynie szkody.
 

W płomieniach ginie wiele zwierząt. Niszczone są miejsca lęgowe ptaków gnieżdżących się na ziemi, w tym również gniazda już zasiedlone. Pogarsza się również stan i tak już nadmiernie zanieczyszczonego powietrza.
 

Wypalanie traw niesie za sobą także inne zagrożenia. Gęsty dym może utrudnić poruszanie się po drogach: ogranicza widoczność, w wyniku czego, podobnie jak we mgle, może dochodzić do kolizji i wypadków skutkujących nierzadko poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią uczestników ruchu.
 

Wypalanie traw oprócz tego, że jest szkodliwe i niebezpieczne, jest przede wszystkim zabronione i karalne.
 

W myśl obowiązujących przepisów działanie takie jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5 000 zł, aresztu lub ograniczenia wolności. W przypadku spowodowania przez dym lub ogień palących się traw zagrożenia dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, wypalanie może stanowić przestępstwo, za które grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
 

Podpalacz ponosi również koszty akcji ratowniczej Straży Pożarnej oraz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilno – prawnej za wyrządzone szkody.
 

Przestrzegam przed zagrożeniami oraz konsekwencjami wynikającymi z wypalania roślinności.
 

Apeluję do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego o rozsądek.