Uzdolnione przedszkolaki

12.04.2011

18 kwietnia w godz. 16.30 – 19.30 w Teatrze Nowym w Zabrzu odbędzie się Międzyprzedszkolny Przegląd Talentów „Uzdolnione przedszkolaki”, w którym udział weźmie 9 zespołów : 3 grupy teatralne, 3 taneczne, 3 grupy plastyczne z trzech placówek przedszkolnych.

Cele przeglądu:
– kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci poprzez szeroko pojętą sztukę : ruch, taniec, ekspresję plastyczną oraz formy teatralne,
– rozwijanie talentów dziecięcych,
– stworzenie możliwości przedstawienia szerszej publiczności dorobku artystycznego przedszkolaków, który zdobyły podczas zajęć dodatkowych prowadzonych nieodpłatnie w przedszkolu ( kółko teatralne, taneczne, plastyczne).

W tym roku przewidziany jest również występ dzieci ze szkoły tańca Iskra oraz ze szkoły językowej uczącej metodą Helen Doron.

Organizatorem imprezy jest Przedszkole Nr 14 we współpracy z Przedszkolem Nr 11 z Zabrza