Dzień Otwarty Programu Aktywności Lokalnej

07.04.2011

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje o organizowanym Dniu Otwartym Programu Aktywności Lokalnej, który jest realizowany na terenie dzielnicy Biskupice w ramach projektu systemowego „Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Termin Dnia Otwartego 15 kwietnia 2011r. godzina 13:00 – 17:00
Miejsca pomieszczenia PAL ul. Bytomska 82
W Dniu Otwartym odbędzie się prezentacja celów, założeń i działań w ramach Programu Aktywności Lokalnej „Szansa dla Biskupic” zaproszonym gościom, uczestnikom PAL oraz mieszkańcom dzielnicy. Podczas Dnia Otwartego będzie można zapoznać się z kronikami, zdjęciami z lat 2009-2010. W trakcie spotkania zostanie przybliżona idea społeczności lokalnej. Dzień otwarty umożliwi także lepsze rozpoznanie potrzeb społeczności lokalnej z terenu Biskupic.