V Śląskie Forum Pełnomocników ds. Osób Niepełnosprawnych

05.04.2011

4 kwietnia w budynku Urzędu Miejskiego odbyło się kolejne już spotkanie Pełnomocników ds. Osób Niepełnosprawnych.

Rozmawiano o  możliwościach dostosowania przestrzeni i budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o narzędziach i środkach aktywizujących środowisko osób z różnego typu niepełnosprawnościami.
Celem Forum była wymiana doświadczeń i praktyk pomiędzy powiatami i gminami województwa śląskiego
W tegorocznym forum uczestniczyli m.in. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, Poseł na Sejm Marek Plura, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Osób Niepełnosprawnych Jan Zieliński oraz Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON Anna Wandzel.