Zabrze przestrzenią rozwoju

Integracja poprzez pracę

30.03.2011

30 marca w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym "Innowacja" w Zabrzu odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. "Centrum Pracy – Integracja poprzez Pracę".

Centrum Pracy A4e przeznaczone jest dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie udział brały osoby bezrobotne, w tym osoby bezdomne i niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Zabrze. Projekt opierał się na skutecznej metodologii firmy A4e, od 20 lat wdrażanej z sukcesem w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Izraelu, która pomogła tylko w zeszłym roku 100 000 osób w znalezieniu zatrudnienia. A4e na całym świecie pracując z osobami bezrobotnymi organizuje dopasowane do ich potrzeb i wymagań wszechstronne wsparcie. W Centrach pracują doradcy osobiści oraz specjaliści ds. kontaktu z pracodawcami, którzy są w pełni dyspozycyjni dla Klienta w trakcie odbywanych przez niego sesji indywidualnych oraz szkoleń grupowych. Centrum Pracy utworzone w Zabrzu ramach projektu oferuje Klientom 5-etapowy program aktywizacji społeczno-zawodowej; w ramach którego organizowane są warsztaty, treningi i sesje doradcze, pomagające powrócić Klientom na rynek pracy.

Projekt był realizowany jest A4e Ltd i A4e Polska Sp. z o. o., w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu, pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Zabrze. Wzięły w nim udział 452 osoby, z czego 202 znalazły pracę, a 130 pracuje powyżej 3 m-cy. Dodatkowo 5 bezdomnych znalazło miejsce zamieszkania. W konferencji uczestniczyli m.in. prezydent Miasta Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodniczący Rady Miasta Zabrze Marian Czochara, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu Alina Nowak oraz manager operacyjny A4e Polska Anna Menderek.