Kampania Profilaktyczna "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

29.03.2011

Zapraszamy Państwa do udziału w X-tej zabrzańskiej edycji Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pt.: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2011 pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki oraz Komendanta Głównego Policji.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” będzie realizowana na terenie miasta Zabrze od kwietnia do czerwca 2011r.
Celem kampanii jest propagowanie i rozwijanie profilaktyki alternatywnej wśród dzieci i młodzieży.
 

Organizatorami kampanii na terenie miasta są:
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu;
 Punkt Konsultacyjny Pomarańczowej Linii;
 Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Zabrze.
 

Zgłoszenia do udziału w kampanii będą przyjmowane do dnia 30.03.2011 r.
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 91 oraz pod numerem telefonu (32) 271-19-51.