Ruszyła internetowa rekrutacja do przedszkoli

17.03.2011

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Zabrzu rozpoczęła się 15 marca i potrwa do 15 kwietnia 2011 r.

W Zabrzu po raz czwarty przeprowadzana jest scentralizowana, wspomagana elektronicznie rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczną kartę zapisu dziecka dostępną na stronie www.zabrze.formico.pl. Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkoli logują się do systemu z hasłem pobranym od dyrektora placówki. Na stronie zabrze.formico.pl dostępne są wszelkie informacje o procesie rekrutacji oraz informator z ofertami placówek.

W rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłaszanych wniosków, jednakże prosimy o niezwłoczne złożenie karty zapisu dziecka do przedszkola lub szkoły. Złożenie karty w terminie wcześniejszym niż 15 kwietnia pozwoli dyrektorowi placówki na weryfikację i kontakt w przypadku uchybień lub błędów w karcie.

Wszelkich szczegółowych informacji w zakresie elektronicznej rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2011/2012 udzielają dyrektorzy publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych, w których zorganizowane są oddziały przedszkolne, oraz pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu (tel.: (32) 37-33-595, -596 oraz -591, mail: sekretariat_wo@um.zabrze.pl).