Przesłuchania konkursowe 57. Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej

15.03.2011

Od 18 marca do 24 marca odbywać się będą przesłuchania konkursowe Festiwalu.

Do udziału w Festiwalu zgłaszane są zespoły wyłonione drogą eliminacji wewnętrznych.
Dzień Teatru 18 III godz. 10.00 MOK Guido
Dzień Teatru 21 III godz. 10.00 MOK Guido
Dzień Tańca 22 III godz. 10.00 MOK Guido
Dzień Muzyki – soliści 22 III godz. 9.00 MDK2 Piwnica rysia
Dzień Muzyki – zespoły 23 III godz. 10.00 MOK Guido
Dzień Muzyki – chóry 24 III godz. 10.00 Kościół Ewangelicki i MDK2
Gala Teatrów 4 IV godz. 10.00 Teatr Nowy w Zabrzu
Koncert Galowy 4 IV godz. 17.00 Teatr Nowy w Zabrzu

HISTORIA FESTIWALU
Pierwszy Festiwal pod nazwą Przegląd Zespołów Artystycznych odbył się w 1952 roku. Później zmieniała się jego nazwa, kształt, terminy, lecz idea przedsięwzięcia pozostawała niezmienna. W 1992r. nadano Festiwalowi imię Norberta Kroczka, zasłużonego twórcy zabrzańskiej kultury. Pomysłodawcą i pierwszym organizatorem Festiwalu był Władysław Rzeszowski wieloletni dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 2 (obecnie Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2), które już od pół wieku kontynuuje to dzieło. Poza Władysławem Rzeszowskim /1952 – 1976/ w historii Festiwalu złotymi zgłoskami zapisali także jego następcy : Jadwiga Mosińska /1977 – 1987/, Janusz Poeche /1988 – 1997/, Krystyna Żółtańska–Martyna /1998 – 1999/, Halina Stanicka /2000 – 2001/ i Maria Popławska w roku 2002/, Ryszard Klein /2003 – 2007/. Od roku 2008 organizatorem Festiwalu jest Jolanta Skorupa. W ostatnich kilku latach Festiwal cieszył się wielką popularnością. Do organizatorów napływa ponad 100 zgłoszeń w różnych kategoriach, dając łącznie ok. 1000 uczestników. Mimo rosnącej aktywności artystycznej w naszym mieście Festiwal Kultury im N. Kroczka wciąż posiada rangę głównego Miejskiego Przeglądu.
Koordynator całości Festiwalu
Jolanta Skorupa