Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Zabrza

11.03.2011

Zabrze realizuje II etap projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrza".
 

17 lutego zastępca Urzędnika Zatwierdzającego w Ministerstwie Środowiska powierzył Małgorzacie Mańce-Szulik, prezydentowi Zabrza, funkcję pełnomocnika ds. Realizacji Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrza".
Z kolei 28 lutego wszczęte zostało pierwsze postępowanie przetargowe, na świadczenie usług Inżyniera – Nadzór nad robotami (Kontrakt Nr 10.) Termin składania ofert upływa 12 kwietnia. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnych przetargów. Jeden na świadczenie usług dotyczących promocji projektu, siedem na wykonanie robót w poszczególnych dzielnicach miasta
i jeden dotyczący oczyszczalni ścieków.