Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej

10.03.2011

ŚLĄSKA IZBA ROLNICZA I PREZYDENT MIASTA ZABRZE informują, że 3 kwietnia 2011 r. odbędą się wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.

– Lokal Wyborczy otwarty będzie w godzinach od 800 do 1800,
– Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej i Lokal Wyborczy:
Urząd Miejski w Zabrzu ul. WOLNOŚCI 286, sala 100

Spis osób uprawnionych do udziału w wyborach zostanie udostępniony w dniach od 21 marca do 25 marca 2011 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śl. 5-7, pok. 504 w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowych informacji udziela Referat Ewidencji i Udostępniania Mienia Urzędu Miejskiego w Zabrzu (tel. 32 373 33 07).

Uczestniczyć w wyborach mogą osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe.