W Pawłowie odbył się Międzyprzedszkolny Festiwal Tańca Karnawałowego

08.03.2011

Dyrekcja i nauczyciele Przedszkola Nr 3 w Zabrzu informują, że 3 marca w Domu Kultury przy ul. Sikorskiego w Zabrzu-Pawłowie odbył się II Międzyprzedszkolny Festiwal Tańca Karnawałowego.

Był on połączony z promocją programu europejskiej współpracy szkół i przedszkoli e-Twinning. Celem Festiwalu było rozwijanie zdolności tanecznych, stworzenie dzieciom możliwości prezentacji swoich umiejętności, przedstawienie osiagnięć przedszkoli realizujących program e-Twinning i zachęcenie do przystąpienia do tego programu. Program e-Twinning to europejska współpraca przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Europie, za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzieci i nauczyciele wykorzystują Internet jako narzędzie pracy codziennej. Uczestnicząc w tym programie wykorzystuje się nowoczesne techniki komunikacji takie jak: poczta elektroniczna, wideokonferencje, prezentacje multimedialne, blogi i czaty, przesyłane pocztą upominki i prace.

Udział w projektach to:
– rozbudzenie u dzieci ciekawości o świecie
– nauka poprzez zabawę
– rozwój pomysłowości i kreatywności dzieci
– samodzielna praca dzieci
– wzrost wiedzy o tradycjach i kulturze partnerów
– wzrost tolerancji i akceptacja różnorodności
– bardziej atrakcyjne zajęcia
– zwiększenie motywacji uczenia się języków obcych
– doskonalenie umiejętności posługiwania się ICT
– zaangażowanie rodziców w jego realizację.
– promocja placówki w regionie, kraju i Europie

Od 2006 roku Przedszkole Nr 3 w Zabrzu uczestniczyło w 8 projektach współpracując z 13 przedszkolami z Anglii, Bułgarii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii Turcji i Włoch. Europejski Certyfikat Jakości Q- label przyznano 7 projektom. W kolejnych edycjach ogólnopolskiego konkursu „Nasz projekt e-Twinning" nasze projekty zdobyły 2 razy pierwsze miejsce i 3 razy drugie. Na Festiwalu tańczyły dzieci z zabrzańskich przedszkoli nr 3, 7, 8, 19, 25, 27, 28 i 43.
Dzieci poprzez udział w Festiwalu poznały kulturę swoich partnerów, wyzwolły w sobie motywację i chęc nauki języków obcych. Poprzez wykorzystanie zaawansowanych technik ICT oraz nagrań na płytach CD dzieci nauczyły się tańców, rozwinęły indywidualne talenty, zainteresowania i predyspozycje artystyczno-ruchowe. Dzieci zrozumiały, że są częścią wspólnoty europejskiej, że są małymi Europejczykami.

Organizator – dyrektor Przedszkola nr 3 w Zabrzu
Ludomira Borys-Paradysz