Protokół dot. konkursu na opracowanie pomnika upamiętniającego postać prof. Zbigniewa Religi

28.02.2011

Protokół z przewodu sądu konkursowego w sprawie oceny i rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie pomnika upamiętniającego postać prof. Zbigniewa Religi wraz z koncepcją zagospodarowania terenu wokół pomnika.

14 lutego 2011r. w siedzibie Teatru Nowego w Zabrzu odbyły się obrady komisji sądu konkursowego w sprawie oceny i rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie pomnika upamiętniającego postać prof. Zbigniewa Religi wraz z koncepcją zagospodarowania terenu wokół pomnika.

Na konkurs wpłynęło 18 prac konkursowych , które zostały wystawione w ramach konsultacji społecznych w siedzibie Teatru Nowego oraz na stronie internetowej UM. Komisja skrutacyjna po zliczeniu głosów z urny oraz z danych z głosowania internetowego stwierdziła, że w głosowaniu społecznym najwięcej głosów otrzymała praca przedstawiająca realistyczną figurę pomnika, wysokości ok. 2,5m, ukazująca postać profesora w delikatnym ruchu posadowioną na cokole z promieniowanego czerwonego granitu. Na cokole został zaproponowany napis Zbigniew Religa i znak graficzny nawiązujący do wykresu EKG.
W ocenie ekspertów i członków Sądu Konkursowego na podstawie wyżej wymienionego celu oraz wymagań Regulaminu Konkursu na opracowanie pomnika upamiętniającego postać prof. Zbigniewa Religi wraz z koncepcją zagospodarowania terenu wokół pomnika ani jedna z prac, biorących udział w konkursie nie spełniła wszystkich założonych w regulaminie kryteriów oceny. Przedstawiane w opisach założenia ideowe prac, mówiące m.in. o idei uhonorowania życia i dokonań naukowych profesora Zbigniewa Religi nie znalazły w opinii sądu konkursowego odzwierciedlenia w ocenianych modelach pomnika w szczególności w kwestii twórczego rozwinięcia przesłania ideowego rzeźby o znamionach oryginalności. Prace w opinii Sądu Konkursowego nie odzwierciedliły w pełni rangi
i osobowości postaci profesora Zbigniewa Religi jako profesora medycyny, wybitnego kardiochirurga, pioniera polskiej transplantologii, autorytetu medycznego, a także polityka odznaczonego najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego – przez wiele lat związanego z Zabrzem.
W opinii podkreśla się zasygnalizowanie przez uczestników konkursu osiągnięć profesora , którego dorobek zasługuje jednak na rzetelny wysiłek artystycznego tworzenia o znamionach dzieła artystycznego. Brak pracy jednoznacznie spełniającej istotę przedmiotu konkursu uzasadniło podjęcie Uchwały nr 03/2011 Sądu konkursowego z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie nie nominowania do nagrody żadnej pracy.
W związku z powyższym w celu realizacji pomnika prof. Zbigniewa Religi rekomenduje się organizatorowi wznowienie prac nad ogłoszeniem konkursu
na pomnik prof. Zbigniewa Religi w formie i terminie pozwalającym na twórcze poszukiwanie inspiracji dla upamiętnienia WIELKIEGO CZŁOWIEKA WYPRZEDZAJĄCEGO SWOJE CZASY.

Prace można odbierać w dniach od 2 do 4 marca w godz. 12.00 do 14.30 w siedzibie Teatru Nowego w Zabrzu, Plac Teatralny 1 (wejście od strony kas, wystawa 1 piętro).

Pełna treść protokołu w załączniku poniżej.