Informacja w sprawie dzikich, chorych i martwych zwierząt

22.02.2011

Jeśli napotkasz dzikie, chore lub martwe zwierzęta powiadom:

• Policję – 997
• Straż Miejską – 986
• Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
– 32 37 33 388
– 605 664 838