Oddaj krew w Zabrzu

09.02.2011

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach informuje, że w Zabrzu systematycznie organizowane są akcje krwiodawstwa z ambulansem.

Informacje dotyczące miejsc, dat i godzin w załączniku.