Trzecia edycja konkursu "Inicjatywy Rad Dzielnic i Osiedli"

01.02.2011

31 stycznia w Urzędzie Miejskim z inicjatywy prezydenta miasta Zabrze odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rad Dzielnic i Osiedli.

 

Spotkanie dotyczyło trzeciej edycji konkursu „Inicjatywy Rad Dzielnic i Osiedli w Zabrzu”, na którą w tym roku przewidziano środki w wysokości 405 tysięcy złotych. Uczestniczyli w nim zastępcy prezydenta miasta, sekretarz miasta oraz naczelnicy wydziałów odpowiedzialnych za organizację i obsługę konkursu oraz realizację wniosków.

Przedstawiciele Rad Dzielnic i Osiedli zadawali liczne pytania, na które odpowiedzi udzielała sekretarz miasta oraz zastępca prezydenta miasta – Krzysztof Lewandowski, przewodniczący komisji konkursowej dwóch poprzednich edycji konkursu. Naczelnicy wydziałów odpowiedzialnych za realizację wniosków, które w konkursie w 2010 roku uzyskały największą liczbę punktów, omówili ich charakter, sposób realizacji oraz zakres działania.

Zasady konkursu regulują Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 181/BRM/2009 i nr 454/BRM/2009.

W tegorocznej edycji konkursu, podobnie, jak w latach poprzednich, Rady Dzielnic i Osiedli mogą składać wnioski do dnia 28 lutego 2011 roku.