UMARZALNE POŻYCZKI dla przedsiębiorców poszkodowanych w powodzi 2010

31.01.2011

Informujemy, iż za dwa tygodnie dobiega końca program pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w zeszłorocznej powodzi. Program wszedł w życie na postawie Ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

Ustawa przewiduje do 50 tys. zł nieoprocentowanej, umarzalnej pożyczki dla mikro i małych firm, które poniosły straty spowodowane powodzią. Pomoc przyznawana jest na odbudowę majątku trwałego lub obrotowego, zniszczonego lub utraconego w wyniku klęski żywiołowej.
Ministerstwo Gospodarki w każdym województwie wybrało jeden fundusz pożyczkowy uprawniony do udzielania niniejszej pomocy, a następnie przekazało mu środki na realizacje programu. Na terenie województwa śląskiego wybrany został Fundusz Pożyczkowy GAPP S.A.

Termin przyjmowania wniosków: 14 luty 2011 r.

Podstawowe warunki udzielanych pożyczek:
Kwota pożyczki: do 50 000,00 zł
Umorzenie: w całości lub do 75 %
Oprocentowanie: brak
Przeznaczenie: usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych, możliwość refundacji wydatków już poniesionych.

Plakat w załączniku poniżej.