Numer NIP dla Miasta Zabrze

18.01.2011

W związku z nadaniem przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu numeru identyfikacji podatkowej NIP dla jednostki Miasto Zabrze informujemy, iż nazwa ta wraz z NIP powinna być od 1 stycznia 2011 roku używana we wszystkich umowach cywilno-prawnych oraz fakturach VAT i innych dokumentach księgowych (typu rachunek, nota księgowa, inne).