Zabrze przestrzenią rozwoju

Energia z wysypiska

12.01.2011

12 stycznia w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Prezydent Zabrza z przedstawicielami szwedzkiej firmy Vireo Energy oraz MOSIR-u. Omawiane były szczegóły współpracy obydwu instytucji w zakresie odzyskiwania w naszym mieście biogazu na rzecz pozyskiwania czystej energii.

Geneza podpisania umowy z firmą Vireo Energy wywodzi się z kontaktów Zabrza z Lund w ramach umowy o partnerstwie miast. W marcu 2009 r. na Uniwersytecie w Lund zorganizowano szwedzko-polskie seminarium pn. „Czysta energia – konieczność dla Polski, szansa dla biznesu w Szwecji”. Spotkanie to odbyło się pod patronatem Szwedzko-Polskiej Platformy Zrównoważonej Energetyki (http://www.energyplatform.net), Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Sztokholmie oraz Instytutu Przemysłowej Gospodarki Środowiskowej Uniwersytetu w Lund. Podczas seminarium przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zabrzu przedstawili kluczowe projekty miejskie oraz możliwości inwestycyjne w mieście m.in. w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Propozycje  w zakresie inwestycji w ochronę środowiska (w szczególności w zakresie gospodarki odpadami) spotkały się z dużym zainteresowaniem firm szwedzkich dysponujących nowoczesnymi technologiami. Wynikiem powyższego zainteresowania jest podpisanie umowy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zabrzu – zarządcą wysypiska odpadów komunalnych z firmą Vireo Energy ze Szwecji na odzyskiwanie biogazu i produkcję czystej energii.

Warto dodać, że w Szwecji śmieci są cennym produktem energetycznym, natomiast w Polsce są w dalszym ciągu w niewielkim stopniu wykorzystywane w celach energetycznych.