V Sesja Rady Miejskiej

11.01.2011

17 stycznia o godz. 14.00 w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej. Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 10 projektów uchwał w sprawach:

1) budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok,
2) wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2011–2024,
3) wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6,
4) wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 10,
5) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6,
6) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 10 ,
7) nadania nowej nazwy dla ulicy – Jana Brożka,
8) trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zabrzańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
9) zmiany uchwały Nr III/22/10 z dnia 21.12.2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej,
10) oddelegowania dwóch radnych Rady Miejskiej w Zabrzu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.