Zabrze przestrzenią rozwoju

ZMIANA SPOSOBU PROWADZENIA MAPY ZASADNICZEJ DLA MIASTA ZABRZE

03.01.2011

PREZYDENT MIASTA ZABRZE OGŁASZA ZMIANĘ SPOSOBU PROWADZENIA MAPY ZASADNICZEJ DLA MIASTA ZABRZE.

Z dniem 01.01.2011 r. obowiązująca dotychczas w formie analogowej mapa zasadnicza, prowadzona przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zabrzu została zastąpiona numeryczną mapą zasadniczą o pełnej treści, opracowaną w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 2000 i skali bazowej 1:500.
 

Dotychczas obowiązująca mapa zasadnicza przeniesiona została do zasobu bazowego operatu źródłowego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Standardowym typem cyfrowego zapisu i wymiany danych jest plik formatu shapefile. Dystrybucja i udostępnienie danych kartograficznych mapy zasadniczej pozostają na dotychczasowych zasadach.