Informacja dot. płatności za umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym

30.12.2010

Wydział Infrastruktury Komunalnej informuje, że od 2011 roku zaprzestaje się wystawiania not księgowych za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym z uwagi, iż wszelkie niezbędne informacje konieczne do uiszczenia opłaty zawiera decyzja wydana w pierwszym roku umieszczenia urządzenia.

W związku z powyższym przypomina się, że za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym opłata powinna być wniesiona w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna. Natomiast za każdy następny rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym opłatę należy uiścić do 15 stycznia każdego roku z góry za dany rok.