Zabrze przestrzenią rozwoju

"Bądź mądry – Bądź cool!"

17.12.2010

Urząd Miejski w Zabrzu informuje o trwającej realizacji projektu „Bądź mądry – Bądź cool!”. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów szkół w dzielnicy Biskupice poprzez stworzenie bogatej oferty zajęć wyrównawczych, pozalekcyjnych, edukacyjno zawodowych oraz zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego.

W projekcie uczestniczą zabrzańskie szkoły z dzielnicy Biskupice: Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 22, Gimnazjum nr 20, Zespół Szkół nr 4 – Gimnazjum nr 5, Zespół Szkół Specjalnych nr 40.
W ramach projektu realizowane są:
• zajęcia wyrównawcze (m.in. z matematyki, języka polskiego, historii, biologii, chemii, języków obcych),
• kółka zainteresowań (matematyczne, informatyczne, z nauk przyrodniczych
i języków obcych)
• zajęcia edukacyjno – zawodowe, których celem jest zidentyfikowanie własnych zasobów i możliwości ich wykorzystywania w dalszej edukacji oraz wyborze ścieżki zawodowej;
• wsparcie psychologiczno – pedagogiczne,
• zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych, mające na celu m.in. rozbudzenie ciekawości ucznia w poznawaniu najbliższego mu otoczenia.

Na potrzeby realizacji zajęć zakupione zostały materiały dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy. Projektem zostanie objętych 500 uczniów.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2, a jego realizacja trwa od września 2010 do czerwca 2011 r.