Uroczyste sesje Rady Miejskiej

09.12.2010

9 grudnia w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych przy pl. Traugutta odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej w Zabrzu. Podczas pierwszej z nich radni nowej kadencji otrzymali z rąk przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze. Złożyli też ślubowanie. Następnie w wyniku głosowania wybrany został przewodniczący Rady i jego zastępcy.

Przewodniczącym został Marian Czochara, a jego zastępcami Gabriela Pudlo-Chojnacka, Borys Borówka i Joachim Wienchor.

Podczas drugiej sesji odbyło się uroczyste ślubowanie Prezydenta Miasta Zabrze. – Nadal będę dbała o zrównoważony rozwój centrum miasta, jak również wszystkich jego dzielnic. Należy kontynuować inwestycje, nad którymi pracowaliśmy w minionych latach – mówiła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.