I Sesja Rady Miejskiej w Zabrzu

06.12.2010

9 grudnia o godz. 14.00 w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Plac Traugutta 1) odbędzie się I Sesja Rady Miejskiej.
 

Porządek obrad:
• Otwarcie sesji i stwierdzenia prawomocności obrad.
• Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
• Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
• Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
• Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
• Sprawy organizacyjne i bieżące.
• Zakończenie obrad.