NABÓR NA RACHMISTRZÓW

03.12.2010

Gminny Komisarz Spisowy – Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór kandydatów ( 104 osoby ) na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.Spis powszechny zostanie przeprowadzony w okresie od kwietnia do czerwca 2011r.
 

Od 6 do 20 grudnia 2010r. przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów spisowych oraz przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.
 

Rachmistrzem spisowym może zostać osoba:
• pełnoletnia, z co najmniej średnim wykształceniem i wykazująca się bardzo dobrą znajomością języka polskiego;
• zamieszkująca lub pobierająca naukę na terenie miasta Zabrze
• posiadająca dobrą umiejętność obsługi komputera – praca ze sprzętem typu hand-held;
• godna zaufania, obowiązkowa i rzetelna
•sprawna fizycznie ( ze względu na specyfikę pracy )
• odporna na stres, łatwo nawiązująca kontakty z ludźmi, komunikatywna i umiejąca sobie radzić w trudnych sytuacjach
• dyspozycyjna w okresie szkoleń dla rachmistrzów spisowych w terminach między 5 stycznia 2011r. a 25 lutego 2011r.( czas trwania szkolenia to 24 godziny – 4 dni po 6 godzin), obchodu przedspisowego w okresie od 1 marca 2011r. do 17 marca 2011r., odprawy przedspisowej w dniach 6 – 7 kwietnia 2011r. oraz trwania spisu od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r.

Obowiązki kandydata na rachmistrza spisowego:
• kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w całym szkoleniu, w trakcie którego zostanie zapoznany z obsługą przenośnego urządzenia elektronicznego typu hand-held oraz z działaniem aplikacji do wypełniania formularza spisowego;
• tylko osoba, która podczas egzaminu kończącego szkolenie wykaże się dostateczna wiedzą, zostanie zakwalifikowana do pełnienia funkcji rachmistrza spisowego.

Wymagane dokumenty:
• wypełniony formularz zgłoszeniowy,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
 

Formularz zgłoszeniowy należy składać w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności 286, Wydział Spraw Obywatelskich I piętro pok. 107 tel. 32 3733450, 32 3733316 w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30.

Formularz zgłoszeniowy w załączniku poniżej.