Trzy otwarte konkursy ofert

30.11.2010

26 listopada Prezydent Miasta Zabrze ogłosił trzy otwarte konkursy ofert dotyczące następujących zadań:

– otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dofinansowania zadań podmiotom uprawnionym, realizującym zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w roku 2011,

– otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dofinansowania zadań podmiotom uprawnionym, realizującym zadania zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w roku 2011,

– konkurs ofert, mający na celu przyznanie dofinansowania z budżetu miasta działań związanych z realizacją zadania zapewnienie opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat w formie żłobków niepublicznych w latach 2011 – 2013.

Szczegóły w załącznikach poniżej.