Podziękowania

25.11.2010

Drodzy mieszkańcy
Serdecznie dziękuję za podjęcie współodpowiedzialności za przyszłość naszego miasta wyrażone udziałem w wyborach samorządowych.

Ze swojego prawa współdecydowania o życiu publicznym skorzystało prawie 33 proc. mieszkańców. Przed czterema laty frekwencja wyniosła jedynie 27,5 proc. Dziękuję zabrzanom za uczestnictwo w wyborach i udzielone mi poparcie.

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza