XIII konkurs rękodzieła dziecięcego „W żłóbku na sianie”

22.11.2010

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu zaprasza do udziału w XIII konkursie rękodzieła dziecięcego pn. „W żłóbku na sianie”.

Celem konkursu jest utrwalenie tradycji bożonarodzeniowych oraz wychowanie w duch szacunku dla wartości chrześcijańskich,
narodowych i rodzinnych.

Tematyka:

1.Szopka bożonarodzeniowa
2.Hafty i aplikacje
3.Witraże
4. Rzeźba i płaskorzeźba
Inne kategorie nie podlegają ocenie

Technika i forma wykonywanych prac dowolna.
Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich ( z wyjątkiem szkół plastycznych ) oraz placówki oświatowo-wychowawcze.

Termin i miejsce składania prac: 29-30 listopada, w godz. 15.30-17.00,
Dom Parafialny przy kościele św. Anny, Zabrze ul 3 Maja 20
 

Prace należy opisać pismem drukowanym:

– autor
– wiek – klasa
– szkoła – placówka i jej adres
– imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna e-mail
 

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy prac odbędzie się 9 grudnia w Domu Parafialnym o godz. 15.30. Placówki uczestniczące w konkursie zostaną powiadomione drogą elektroniczną o werdykcie jury.
Odbiór prac 16 grudnia w godz. 15.30-16.30. Po tym terminie nieodebrane prace podlegają kasacji.