I Ogólnopolska Konferencja „Turystyka polonijna – stan i potrzeby”

19.11.2010

Prezydent Małgorzata Mańka – Szulik jako reprezentant samorządów wzięła udział w obradach I Ogólnopolskiej Konferencji „Turystyka polonijna – stan i potrzeby”, która odbyła się 17 listopada w Warszawie.

Zaproszenie ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki było wynikiem dostrzeżenia doświadczeń zabrzańskiego samorządu i obiektów dziedzictwa przemysłowego w promocji turystyki wśród polonii, szczególnie w naszych miastach partnerskich.

W obradach udział wzięli przedstawiciele rządu, Sejmu i Senatu RP, Polskiej Organizacji Turystycznej, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, przedstawiciele branży turystycznej, organizacji pozarządowych, piętnastu uczelni oraz eksperci zaproszeni na to prestiżowe forum. Analiza dotychczasowych działań w tym obszarze wykazała, że zbyt słabo wykorzystujemy naszych rodaków za granicą w promowaniu Polski, a w odwrotnym kierunku, specjalistyczna oferta turystyczna dopiero się tworzy. Na tym tle doświadczenia zabrzańskie w oparciu o kontakty z miastami partnerskimi okazały się wręcz nowatorskie. Kilkanaście wypracowanych wniosków posłuży do wzmocnienia i ukierunkowania działań nie tylko w branży turystycznej, ale także u innych uczestników Konferencji.